Büyük ya da Küçükbaş hayvanlara uygulanan plastik etiketlere hayvanların özlük bilgileri tanımlanır. Yemleme alanına geldiklerinde daha önce yedikleri yemlere uygun olarak sistem hayvanın yemesi gereken miktarı ve yemi ayarlar. Sağım aşamasında hayvanın performansı takip edilir ve verimliliğin arttırılması amaçlanır. Tartım işlemleri otomatik yapılarak takip edilir.