Havacılık ve özellikle uçak bakım sektöründeki bir çok iş süreci, çok sayıda ekipman, parça ve işgücünün beraber etkileşimli bir şekilde iç içe işlediği karmaşık sistemlerden oluşmaktadır. Bu iş süreçlerinde gerçekleştirilecek her türlü iyileştirme verimliliğe büyük katkı sağlamaktadır. RFID teknolojilerinin MRO sektöründe kullanımı, son yıllarda hayata geçerek veriye en doğru, hızlı şekilde ulaşmaya imkan tanımaktadır. Türkiye’de bu sektörde yapılan RFID çalışmaları öncelikle kabin içi ve acil durum ekipmanlarının sayım ve bakım süreçlerinin takibini ve yönetilmesini sağlayarak, kabin içi iş süreçlerinin verimliliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca uçuş öncesi kontrollerinin daha hızlı yapılması, zaman kayıplarının engellenmesi, yeni iş süreçlerinin oluşturulması konularında çalışmalar sürdürülmektedir.

MRO sektöründe RFID teknolojisinin kullanımı ile ilgili temel işlemler kısaca, uçak parçalarının sayım ve bakım geçmişlerinin RFID etiketler üzerinde tutulması, bu parçaların uçağa yerleşimleri ve süreçlerin iyileştirilmesi şeklinde özetlenebilir. Kabin içi acil durum, koltuk, döşeme ve halı ekipmanlarının bakımı ve anlık kontrolleri, RFID çözümler ile hızlanmaktadır.

Ayrıca operatör tarafında uçuş öncesi kontrollerinin bazılarının RFID teknolojileri ile yapılması uçağın yerde bekleme zamanını azaltmakta, bu da uçak verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir.

RFID çözümler ile;

  Uçaklarda bulunan, yeni veya bakımda olan tüm kabin içi ekipmanların RFID etiketler ile etiketlenmesi, eşleştirmelerin terminaller üzerinden yapılması ve kontrollerinin bilgisayar ve terminal ile yapılabilmesi

  Bakımları yapılan tüm ekipmanların bakım bilgilerinin ekipmanların karnelerine terminaller üzerinden işlenmesi

  Bakım ve kontrol işlemlerinin raporlarının bilgisayar ve terminal ekranlarından alınması

  Kabin içi ve acil durum ekipmanlarının bakım ve onarım bilgilerinin hızlı bir şekilde kayıt altına alınması, bu bilgilere hızlı erişilmesi ve süreçlerin kontrol altında tutulması sağlanır.

Sistemin Faydaları, Hedefleri:

  Teknisyenin operasyon anında bilgiye zamanında ulaşamamasından kaynaklanan kayıpları ortadan kaldırarak iş gücü kazancı sağlamak.

  Acil durum ekipmanlarının bakım geçmişlerinin ve varlık durumlarının en hızlı şekilde kontrolünü sağlamak.

  Can yeleklerinin kontrolü için harcanan 5-10 saatlik çalışma zamanını 10 dakikaya indirmek.

  Oksijen jenaratörlerinin kontrolü için harcanan 9 saatlik çalışma zamanını 10 dakikaya indirmek.

  Gerçek ihtiyaç listeleri sayesinde doğru ürün alımlarının yapılması, gereksiz ürün depolanmasının önlenmesiyle maliyetlerin en az %10 iyileştirilmesi

Uçuş öncesi kabin kontrolleri sürecinde, bakım kayıt işlemlerinin ve uçuş ekibi veya yer görevlisinin boardingden önce yaptığı son kontrollerin RFID el terminali ile daha hızlı yapılması ve uçak bekleme zamanının azaltılması.