Takımhane ve uçak bakım atelyelerinde uçak bakım süreçleri sırasında kullanılan test ekipmanlarının, takip kontrol süreçlerini yöneten RFID çözümleri, verimliliği arttırmakta, bakım süreçlerini iyileştirmektedir.

RFID MRO Bakım Sistemi ile;

  Test ekipmanlarının en az insan müdahalesi ile giriş çıkış kontrolü,

  Sayım ve Kalibrasyon kontrollerindeki zaman kayıplarını ortadan kaldırarak personel verimliliğini arttırmak,

  Test ekipmanlarının anlık kontrolü,

  Test ekipmanlarının Kalibrasyon sürelerinin takibi,

  Test ekipmanlarının Lokasyon kontrollerinin yapılması, sağlanır.

Tanımlama İşlemleri

  Takımhane içerisindeki raflara ve test ekipmanlarına RFID etiketleri takılır.

  Etiketler takıldıkları ekipman veya raflarla eşlenir, takılı bulunduğu ekipmanı veya rafı temsil eder.

Sayım,Lokasyon ve Kalibrasyon İşlemleri

  Sayım: Test ekipmanlarının sayımı el terminali ile hızlı şekilde yapılır.

  Lokasyon Kontrolü: Test ekipmanlarının bulundukları lokasyonun doğruluğu el terminali ile kontrol edilir, yanlış lokasyon bildirimlerinde uyarı verilir.

Kalibrasyon Kontrolü: Test ekipmanlarının kalibrasyon zamanlarının kontrolleri el terminali ile yapılır, kalibrasyon zamanı geçen ekipmanlar için uyarı verilir.