Ödünç verme - iade modülünün sağladığı en önemli kolaylık aynı anda birden fazla materyalin “okuma noktası”na konulması ile materyal bilgilerinin otomatik olarak otomasyon sistemi ekranına gelmesinin sağlanmasıdır.RFID kimlik kartı bulunan veya sadece üye numarası kullanan kullanıcıya materyaller ödünç verilebilir veya iade alınabilir.

İstenildiği takdirde kullanıcı tüm işlemleri kendi başına otomatik olarak yapabilir

Kütüphanelerdeki materyaller farklı nedenlerle her zaman doğru yerlerinde bulunamamaktadır. Yanlış yere konulan bir materyalin fark edilmesi ise tek tek tüm materyallerin kontrolü ile ortaya çıkmaktadır. Bu modülle, materyallerin yer numaralarına göre doğru rafta olup olmadığını kontrol edilebilmektedir. El terminali ile raflarda bulunan materyaller okutulur ve el terminali ekranında kullanıcıya rafta yanlış yerde bulunan materyaller bildirilir. Ayrıca okunan bilgiler sisteme aktarılarak raf yönetimi ile ilgili rapor alınabilir, envanter sayımı yapılabilir.

İzinsiz olarak kapıdan bir materyal geçirilmek istenirse alarm devreye girer. Sistem sadece materyalin izinsiz çıkarıldığını değil hangi materyalin çıkarıldığını da tespit eder.

Binlerce kez yazılıp okunabilien UHF RFID çipler sayesinde barkod sistemlerinde sık sık karşılaşılan etiket yenilenmesi işlemini ortadan kaldırmaktadır.

  RFID etiketleri barkod etiketlerine daha hızlı ulaşılabilir ve daha fazla veri depolayabilirler

  RFID etiketlerine her bir ürün için, birer tekil tanımlama numarası verilebilmektedir

  RFID etiketlerin okunması için barkod etiketlerinden farklı olarak etiketin görünür olması gerekliliği yoktur.RFID etiketler yeniden yazılabilir ve dolayısıyla tek kullanımlık değillerdir.