RFID ile Personelinizi Takip Edin

Çalışanların işyerine giriş /çıkışlarının yetkilendirilmesini, çalışma, fazla mesai, devamsızlık, izin, istirahat sürelerinin izlenmesini ve hesaplanmasını sağlar. Hesaplanan süreler bordro programına ve/veya maliyet programlarına aktarılabilmektedir.

RFID ile hem zamandan tasarruf edersiniz hem de personel takip süresinin kontrol edilmesi için gerekli personel istihdamını en aza indirirsiniz.

Kurumunuz aynı zamanda daha güvenli bir yer haline gelirken, özellikle yüksek güvenlikli projelerinizin üretildiği bölgelere izinsiz girişleri engellemiş olursunuz.