Kuyumculuk Sektöründe RFID

Günümüzde kuyumculuk sektörüne yeni bir soluk getiren ve gerek üreticilere ve gerekse dükkan sahiplerine sonsuz kolaylık sağlayan RFID teknolojisi, bu sektörde yaşanan sayım, güvenlik, sahtecilik, hizmette hız gibi konulara farklı çözümler üretmektedir.

Yapılabilecek uygulamalardan birkaç örnek verecek olursak;

Resimde de görüldüğü üzere plastik teşhir platformları, üzerindeki ürünlerle birlikte okuyucunun üzerine konulduğunda, plastiğin üzerindeki tüm ürünler aynı anda okunabilmekte, böylece sayım çok kolaylaşmaktadır.

Müşteri vitrinindeki bir ürünün fiyatını öğrenmek istediğinde, normal şartlarda bu ürün vitrinden alınmakta, tartılmakta, fiyatı hesaplanarak müşteriye söylenmektedir. RFID teknolojisinde ise, zaten ürünle ilgili tüm bilgiler, ürünün üzerindeki RFID etiketinde kayıtlı olduğundan, satıcı kalem ebadında ki bir okuyucuyu ürünün etiketi üzerine tutarak, bu ürünle ilgili tüm bilgiye ulaşmakta ve kısa süre içerisinde müşteriye aktarabilmektedir.

Bu aynı zamanda birden fazla ürünü tezgâha çıkartarak güvenlik sorunu yaşama riskini de ortadan kaldırmaktadır.

Dükkânda çalışan elemanların satış esnasında hesap hatası yapmaları veya geçici olarak dükkana bakan kişilerin müşteriye eksiksiz hizmet verme imkanı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Arzu edildiğinde ürün etiketlerine, ürünün üretim tarihi, hangi ustanın elinden çıktığı, dükkanın hangi tarihte girdiği, kaç kez müşteriye teşhir edildiği gibi bilgiler kaydedilebilmekte, komşu dükkanlara satış maksadıyla herhangi bir ürün verildiğinde doğru ürünün geri geldiği kontrol edilebilmektedir.

Dükkan giriş ve çıkışlarına yerleştirilecek antenlerle de, dükkan sahibinin bilgisi dışında bir ürünün dışarı çıkartılması engellenmekte, bu sisteme entegre edilecek otomatik kapı kilitleriyle de bu suçu işleyen kişilerin dükkan dışına çıkmaları önlenmektedir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen KuyumRFID sistemi her türlü donanım ve yazılımlarıyla ve makul fiyatlarla sektörün kullanımına sunulmaya hazırdır.