Kütüphaneler İçin RFID Çözümler

Neden Kütüphanelerde RFID Sistemi

  RFID etiketlerin kullanımı EM güvenlik şeritleri ve barkod sisteminin kullanımını gereksiz kılar

  Hızlı ve güvenli check-in check-out işlemleri

  EM sistemlerinde sağlanan güvenlik sisteminden daha tutarlı bir güvenlik yapısı sunar

  Klasik sayım yöntemleri ile karşılaştırılamayacak kadar hızlı raf sayım işlemleri

  Aranılan kitabı bulmak için kitapların raflardan çıkarılıp kontrol edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır

  Yanlış rafa yerleştirilmiş kitaplar sayım esnasında tespit edilmektedir.

Kütüphanelerde RFID Teknolojisi

  UHF RFID kütüphane sistemlerinde kullanılabilecek en son teknolojidir. Klasik EM (Elektro-Mekanik) güvenlik sistemlerinin aksine nesnelerin tanımlanmasını olanaklı hale getirerek kitaplara yerleştirilen RF çiplerinin sadece güvenlik değil, sayım, ödünç verme, iade alma, yer belirleme gibi konularda da kullanımını sağlamaktadır.

  UHF RFID sistemleri barkod ve EM sistemlerinin birlikte kullanılarak gerçekleştiremediği birçok şeyi tek bir tanımlayıcı çip sayesinde gerçekleştirmektedir.

Kütüphanelerde RFID Teknolojisinin Avantajları

  Tutarlı ve Güvenli Veri Garantisi: Altyapısı oturmuş UHF C1G2 standartlarını destekleyen okuyucular, antenler ve RF etiketler tüm işlemler sonucunda elde edilen verilerin %100 tutarlılığını sağlamaktadır.

  Hızlı Envanter Sayımı: UHF RFID sistemlerinin diğer sistemlere göre en özelliklerinden biri olan aynı anda birden fazla etiketi okuyabilme özelliği sayesinde kütüphane içerisinde envanter çıkarma işlemleri onlarca kat hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

  Uzun Etiket Ömrü: Binlerce kez yazılıp okunabilen UHF RFID çipler sayesinde barkod sistemlerinde sık sık karşılaşılan etiket yenilenmesi işlemini ortadan kaldırmaktadır.