Dünyanın sayılı deri ve deriden mamul üreten ülkelerinden biri olan Türkiye' de, ham madde tedarikinden üretime, depolama ve sevkiyat sonucunda toptancılara ve perakendecilere uzanan süreçleri, RFID sistemleriyle izlemek, sektörde yaşanan farklı problemlerin önüne geçilmesini kolaylaştıracaktır.

Sistem yukarıda bahsedilen süreçlerin istenilen noktasında devreye sokulabilir. Örneğin; üretim aşamasından başlanabilir, ürünlere yapıştırılacak etiketlerle, ürünü kimin diktiğinden, hangi üretim aşamalarından geçtiğine, paketleme işleminden depolamaya ve sevkiyata kadar geçen süreç rahatlıkla takip edilebilir.

RFID sistemi klasik barkodlama sistemine kıyasla çok daha az insan gücüne ihtiyaç duyduğu gibi, barkodlu, sistemlerde yaşanan, ürünlerin tek tek sayılması, sayılması için ürünün okuyucu tarafından görülmesi gerekliliği, okunacak etiketin temiz, yırtılmamış veya kirlenmemiş olması gibi sorunlar RFID sistemlerinde yaşanmamaktadır.

Üzerlerinde RFID etiketi taşıyan örneğin binlerce ayakkabı kutusunun olduğu bir deponun sayımı, ürünler raftan hiç indirilmeden, bir RFID el terminali ile dakikalara sığdırılabilmektedir.

Envanter takibinin yanı sıra aynı sıra etiketler, ürünlerin izinsiz dükkan dışına çıkarılmalarına karşı da çözüm getirmektedir. Günümüzde çoğu dükkan sahibi çalınma riskine karşı, ayakkabıların teklerini teşhir etmekte, bu da daha sonra doğru çiftlerin bulunamamasına veya farklı numaraların karışmasına sebep olmaktadır.

Müşteriler çok sayıda ürünün teşhir edildiği dükkanlarda, ellerine aldıkları ürünü çoğu zaman yanlış adrese bırakmakta, bu da satıcıya ürün arama esnasında sıkıntı yaratmaktadır. RFID sisteminde, raflar sistemde adresleneceği için, günlük sayım esnasında yanlış rafta bulunan ürün kendini belli edecek ve satıcı tarafından doğru adrese yerleştirilecektir.

Satıcı belirli bir ürün, renk veya ölçü aradığında, aradığı ürünün kodunu el terminaline girecek ve depodaki kutuları okuttuğunda doğru ürüne kısa sürede ulaşabilecektir.

Müşteri satın aldığı bir ürünü geri getirdiğinde, ürünün satış tarihi, fiyatı, kimin tarafında satıldığı türünden veriler etikette saklanabildiği için, ürün sisteme okutulduğunda her türlü detaya ulaşılabilecektir.

RFID etiketi taşıyan ürünler, sevk edildikleri kartonlardan çıkartılmadan da okunabildiğinden, mal teslimatları hızlanacak ve gelen ürünlerin stoka kayıtları dakikalara inecektir.

Yukarıda çeşitli uygulama örneklerini verdiğimiz RFID sistemi dericilik sektörünün her türlü koluna rahatlıkla entegre edilebilmektedir.